Collectie

Wat kun je zien?

oog en oor oefenen om meer waarde te vinden in het spel tussen oppervlak en diepte. 

Dit project gaat over het samenspel tussen ons.
Het samenspel tussen mensen. Het samenspel tussen gevoel en verstand. Het samenspel tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Het samenspel tussen binnen en buiten.

De intentie die we hierin hebben gezet is:

samenspel tussen vreugde en helderheid

Volg je eigen pad..

Gaandeweg verschijnt hier meer in het ont-dekken, ont-wikkelen en ont-moeten .....

Stille Storm

Zie meer ....

Bevlekte Ontvangenis

Zie meer ....